WhyQ_fb_noscript

Ramen Taisho

Verified Icon Verified

Ramen Taisho

Shio Tonkotsu Ramen

$9.80 $9.20

Ajitama Tonkotsu Ramen

$10.80 $10.20

Gyokai Tonkotsu Ramen

$12.80 $12.20

Gyokai Tonkotsu Ramen DX

$14.80 $14.20

XO Shoyu Tonkotsu Ramen

$12.80 $12.20

Chashu Tonkotsu Ramen DX

$12.80 $12.20

Black Garlic Tonkotsu Ramen

$10.80 $10.20

Black Garlic Tonkotsu Ramen DX

$12.80 $12.20

Shoyu Black Garlic Tonkotsu Ramen

$11.80 $11.20

Shoyu Black Garlic Tonkotsu Ramen DX

$13.80 $13.20

Spicy Black Garlic Tonkotsu Ramen

$11.80 $11.20

Spicy Black Garlic Tonkotsu Ramen DX

$12.80 $12.20

100% TK Caramel Pudding By Ah Hock Pudding

$5.80 $4.80

Karaage (Chicken)

$6.80 $6.00

Edamame

$4.80 $4.00

Croquette (Crab Cream)

$7.80 $7.00

Croquette (Hokkaido Potato)

$6.80 $6.00

Pork Gyoza (Pan Fried)

$7.80 $7.00

Pork Gyoza (Steamed)

$7.80 $7.00

Gyokai Tsukemen (Dipping Ramen)

$12.80 $12.20

Gyokai Tsukemen DX (Dipping Ramen)

$14.80 $14.20